Cesta od kdyby ke chci

21.02.2022

Koučinkem od "Reaktivity k Proaktivitě" od toho, co "Neovlivním k tomu, na co mám přímý vliv" a následně k rozhodnutí, co udělám a proč abych dosáhl toho, po čem toužím.

Znáte to, když se bavíte s lidmi a oni vám říkají dokola:

 • Byl bych šťasten, kdybych měl:
 • Šéfa, který mne chápe....
 • Neměl takovou smůlu.....
 • Mne všichni dokázali pochopit......
 • Měl lepší kontakty a známosti....
 • Měl více času pro sebe.......
 • Měl VŠ vzdělání.......
 • Měl lepší místo v práci.....
 • Vydělával více peněz......
 • Byl zdravý........
 • .........

Jsou to reakce, které nás čím dál více uvádějí do stavu tzv. reaktivního myšlení a hledání viníka, za to, co se nám děje a kde jsme. Drží nás neustále v oblasti toho, co by bylo kdyby. Udržuje nás v oblasti zájmu neboli dáváme věcem kolem sebe moc nás stále více ovládat.

Tady platí jedna krásná pravda: "Kdykoli si začneme myslet, že problém je "jinde", je problémem tato myšlenka."

Proaktivní přístup nás vede od problému k nám samotným. Dělá změnu úhlu pohledu z "vně dovnitř" na "zevnitř ven". Vrací nás do oblasti vlivu a tím mění úhel pohledu z kdyby, na mohu. Tady se nám mění, kdybych na:

 • Mohu být:
 • Tvořivější
 • Důvtipnější
 • Přičinlivější
 • Otevřenější novým věcem
 • Ochotnější ke spolupráci
 • Houževnatější
 • Vytrvalejší
 • ..........

A jak do toho zapadá koučink?

Koučink nám pomáhá nejenom změnit úhel pohledu z kdybych, na mohu, ale vede nás ještě o kousek dál - Co udělám pro to abych měl to, co chci? Jakou změnu ve svém životě uskutečním, abych dosáhl toho, co si přeji? Jakou cestu zvolím, abych byl sám sebou? Tzn. spojuje nás s tím, kdo jsme. Pomáhá nám věřit tomu, že vše, co potřebujeme k dosažení našich snů, už dávno v sobě máme a jak s tím pracovat, abychom to v nás plně probudili a využili. Hledá s námi cestu, jak se stát nezávislými na vnějších okolnostech a tím se stát svobodnými a odpovědnými za náš život.

A proč se mu to daří?

Protože vytváří atmosféru a prostředí důvěry, která pomáhá klientovi se otevřít nejenom na venek, ale i sám k sobě. Prostředí, ve kterém nemusí klient přemýšlet o tom, zda to jde, zda to není blbé, popřípadě, co řeknou ostatní. Ale naopak. Podněcuje k velké kreativitě a svobodě říci a udělat cokoli, bez pocitu viny a že nás někdo bude hodnotit. A to je jeden z nejdůležitějších aspektů na cestě k nalezení nekonečných možností řešení, z kterých si následně, na základě svého rozhodnutí, vybere to nejvhodnější pro něj samotného.