Rovina radosti 

neboli 
motivace chtít danou činnost realizovat dlouhodobě. Zároveň dělat každodenní činnosti, které mne posouvají o kousek blíž k mému cíli a současně se díky nim zlepšuji i já sám.

Motivace jako nástroj ke změně 

dostanete odpověď na otázku Proč:

 • nedosahuji toho, co jsem si dal za cíl?
 • chci skutečně daný sport, práci, činnost dělat?
 • chci dosáhnou svého cíle?
 • se mi nedaří dělat danou činnost celým svým srdcem?
 • mne to nenaplňuje jako dřív?
 • nezažívám skutečnou radost?
 • se vracím do zajetých kolejí?

získáte povědomí o tom:

 • jak mají jednotlivé vrcholy vliv na schopnost jednotlivce nebo týmu dosáhnout vytyčené cíle?
 • jak s jednotlivými vrcholy pracovat, abychom dosáhli požadované změny
 • co se v jednotlivých vrcholech odehrává v mysli
 • jak se vrcholy ovlivňují z pohledu dlouhodobé motivace
 • jak funguje kolo změny, jeho jednotlivé fáze, kterými prochází každý, kdo se vydá změnit zaběhané zvyky a programy. Jak s kolem změny pracovat, abychom postoupili jako jednotlivec nebo tým k požadovanému cíli
 • poznáte programy a návyky, které brání v dosažení cílů. Vytvoříte si cestu k jejich k jejich změně
 • rozšíříte své povědomí, jak jsou propojené emoce a chemické složení hormonů. Jak se vzájemně ovlivňují, kde se vytváří a co to znamená z pohledu udržení si dlouhodobé motivace. 

Unikátní model pro podporu výkonnosti

  • přes metodu SCARF® se naučíte, jak funguje náš mozek. Jak reaguje v jednotlivých situacích. Jaké obraty pomáhají a vedou nás k touze dosáhnout toho, co chceme a naopak, které v nás vyvolávají hrozbu a odklánějí nás o naší cesty. Zlepšíte svou schopnost s tím pracovat, abyste sebe i druhé motivovali k udržení dlouhodobé motivace a dosahování cílů.
  • spojíte se se svou jedinečností a autenticitou, tak abyste je využili k dosažení svých cílů
  • získáte užitečné rady, jak s touto metodou pracovat v rámci každodenních aktivit. Poznáte, jak postupovat s ohledem na základní potřeby mozku.  Název modelu vychází z poznatků moderní neurovědy a je to akronym stvořený z anglických slov označujících status, jistotu, autonomii, vztahovost a férovost. Na každé z nich se podíváme z hlediska uplatnění ve sportu, práci nebo životě. 

Ustálené emoce


 • odkryjete, jak emoce ovlivňují váš výkon pozitivně i negativně. Posílíte svou schopnost, jak je využít pro navýšení výkonnosti
 • rozpustíte bloky, které vám brání dosahovat svých cílů
 • odnesete si konkrétní kroky přizpůsobené Vaší individualitě, které povedou k posílení Vás samotných na cestě k jejich uklidnění

Chcete umět používat správným způsobem motivační nástroje, abyste dosahovali svých cílů?