Rovina osobnosti

Když známe své silné stránky, které posilujeme a slabiny, které eliminujeme, stáváme se pány cesty, která nám pomůže dosáhnout našich snů a cílů.

temperament a jeho vliv na výkonnost

TEMPERAMENT (LAT. TEMPERARE = MÍSIT)

 • Znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání.
 • Temperament je spjat se vzrušivostí - tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Název vyjadřuje starou představu, že každou osobu lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných šťáv čili humorů.
 • Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament tedy určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Dynamika prožívání je tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání.
 • Jejich intenzita se liší rychlostí, četností a délkou reakcí člověka na různé podněty (tj. prožíváním), nebo projevem prožívaného navenek (tj. chováním). 

krevní skupiny a osobnost

jak ovlivňují krevní skupiny osobnost a cestu k úspěchu

Je naprosto zřejmé, že osobnost je kombinací fyzických stránek a psychiky. je determinována celkovou biochemií lidského těla. 

 • Proč se lidé uchylují, u potomků jednoho rodu, kteří dosáhli věhlasu díky jedinečného talentu ve stejném oboru (hudba, sport, politika,...) ke rčení: "Mají to v krvi." (tak stejně u nechvalně proslulých rodů). 
 • Krev je více než jen životodárnou tekutinou, která rozvádí kyslík a další životně důležité látky. je to biochemické pouto, které nás pomocí genů a chromozomů spojuje s minulými a budoucími generacemi.
 • Geny rozhodují jaké budeme mít oči, vlasy, barvu pleti, jak budete vysocí, silní, rychlí, štíhlí nebo rychle regenerovat. Jsou "hnací kostkou" určující, jaké charakterové vlastnosti získáme - umělecké, řečnické, sportovní, talent na čísla, tabulky, pastýř.......

Krev jako zdroj informací

Krevní skupina ovlivňuje to jaké máte orgány, svaly, kostru. Vaše krev je vepsána všude. během života nepřetržitě zaznamenává vaše genetické uzpůsobení, zdravotní stav a osobnostní charakteristiky. Je to proudící archiv - hustota krve, obsah léčiv, rovnováha mezi různými typy krvinek, jedu, alkoholu, nákaz,....


Klidná mysl

 • naučíte se, jak mít svou rozbouřenou mysl pod kontrolou
 • poznáte klíčové programy, které způsobují, že se točíte v kruhu a najdete cesty, jak z něj ven
 • získáte nástroje, jak udržet klidnou a koncentrovanou mysl v náročných situacích
 • naučíte se, jak přeprogramovat mysl tak, aby pro Vás byla podporou na cestě k úspěchu