Tajemná trojice úspěchu

Co získáte:

 • Jasný postup, jak nastavit a zavést strategii, tak aby byla plně funkční a přinášela potřebný efekt 
 • Přesně nastavené procesy, aby přinášely úsporu času a nákladů x zvýšení zisku
 • Firemní kulturu, která bude odpovídat tomu, jak chcete být klienty vnímáni a konkurenceschopní na trhu
 • Konkrétní návod, jak si udržet kvalitní lidi 
 • Rozvoj schopností v nastavení kmenové dynamiky týmu tak, aby váš tým byl dlouhodobě výkonný a úspěšný 

Strategie
Motto: "Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat."
Jack Welch 

Co získáte:

 • Vhodnými analýzami trhu vyberete nejvhodnější strategii která naplní vaše vize 
 • Otevřete nový business, nebo stávajícímu najdete cestu k novým segmentům trhu a zákazníků 
 • Najdete nové příležitosti k uplatnění vašich produktů, služeb, know -how 
 • Naleznete a uplatníte konkurenční výhody, maximálně využijete své hodnoty a zlepšíte svou pozici na trhu 
 • Poznáte kritické faktory vašeho úspěchu, jejich rozvojem zvýšíte svůj potenciál, neustále a v každé části vaší firmy 
 • Rozvinete své strategické cíle, pozvete k jejich naplnění všechny pracovníky firmy, společně budete o krok napřed

Procesy
Motto: "Čas je přítelem výborných firem. Ale nepřítelem podprůměru."
Warren Buffet

Co získáte:

 • Zjistíte, jak měřit výstupy své práce poznáte vhodné ukazatele a budete umět s nimi pracovat na denní bázi. 
 • Nastavíte si vhodnou metodu řešení problémů pro zlepšení efektivního a úspěšného řízení vaší společnosti 
 • Poznáte, jak předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů. 
 • Zapojením a sdílením úhlů pohledů všech členů týmu naleznete cesty, k realizaci změn procesů přirozeně a logicky. 
 • Nastavíte trvalé zlepšování ve všech oblastech vaši formy, zamezíte tím zbytečnému plýtvání a zvýšíte uspokojení potřeb zákazníka 
 • Zvýšení schopnosti procesního nadhledu nad činností celé firmy, identifikujete klíčové business procesy, optimalizujete jejich chod a měření jejich celkové výkonnosti. 

Firemní kultura

Motto: "Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost."
John C. Maxwell 

Co získáte:

 • Zlepšení práce s klíčovými ukazateli a jejich nastavení tak, aby byly motivační, přináší zvýšení úspěšnosti vašich lidí. 
 • Poznáte zda to, jak se věci u vás dělají koresponduje s hodnotami a očekáváními vašich stávajících i budoucích zaměstnanců, nebo zákazníků. 
 • Posun schopnosti přemýšlet o činnosti a vidět odpad neúmyslně vytvořený způsobem, jakým je proces organizován. 
 • Propojení vlastností manažera a leadera, pro dělání správných věcí správně, ve správnou dobu a na správném místě. 
 • Vhodným nastavením kompetencí, vazeb, odpovědností a komunikačních pravidel, dosáhnete rychleji naplnění cílů vaší organizace. 
 • Na základě posuzování výsledků svých procesů a služeb, dosáhnete neustálého zlepšování výkonnosti a tím získáte silný nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti. 
 • Pracujte se změnou postoje lidí, aby přijali změnu za jejich vlastní. Tím urychlíte získání výnosů z investic vložených do zdrojů (lidské, finanční, kapacitní atd..). 

Chcete setkání přinášející klíčové poznatky umožňující realizovat to, co chcete v plné míře ?